kpwik logo

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanlizacji

Przebudowa - modernizacja
komunalnej oczyszczalni ścieków
w Kraśniku

Przetargi i kontrakty

Przetarg nieograniczony na przebudowę – modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę-modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku more

• Informacja o wyborze oferty more

• Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniu do ponownego badania i oceny ofert more

• Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na "Wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) obejmujących przebudowę – modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków  more

   W dniu 18.09.2014 r. został podpisany kontrakt w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („czerwona książka”) obejmujących przebudowę – modernizację komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku.

 


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o.

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o."  more

• Informacja o wyborze oferty  more

 Przetarg został unieważniony!


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o.

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Roboty budowlane polegające na remoncie osadnika wstępnego i reaktora biologicznego w oczyszczalni ścieków KPWiK Sp. z o.o."  more

• Informacja o wyborze oferty more

 

   W dniu 28.10.2014 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie osadnika wstępnego (OW) i reaktora biologicznego (RB) w oczyszczalni ścieków Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Przetarg nieograniczony na modernizację stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych , zestawów hydroforowych i armatury

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury". more

• Informacja o wyborze oferty more

 

W dniu 18.06.2014 r. została zawarta umowa na modernizację stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych , zestawów hydroforowych i armatury.


Przetarg nieograniczony na modernizację stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania" more

• Informacja o wyborze oferty more

 

W dniu 18.06.2014 r. została zawarta umowa na modernizację stacji wodociągowych w zakresie branży elektrycznej z wykonaniem systemu wizualizacji i sterowania.


Przetarg nieograniczony na modernizację stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych , zestawów hydroforowych i armatury

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Modernizację stacji wodociągowych w zakresie doboru i zakupu agregatów głębinowych, zestawów hydroforowych i armatury" more

Przetarg został unieważniony!


 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu more

• Informacja o wyborze oferty more

 

W dniu 2.07.2014 r. została zawarta umowa na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC na Roboty Budowlane („CZERWONA KSIĄŻKA”) dla przebudowy – modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku.


Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku more

• Informacja o wyborze ofertymore

 

W dniu 13.02.2014 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) obejmujących wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku.


Przetarg nieograniczony na monitoring ujęć wody KPWiK Sp. z o.o.

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Monitoring terenów ujęć wody KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku”. more

• nformacja o wyborze ofertymore

 

W dniu 14.08.2013 r. została zawarta umowa na budowę monitoringu terenów ujęć wody KPWiK Sp. z o.o.


Przetarg nieograniczony na budowę ogrodzenia terenu Oczyszczalni Ścieków KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Budowę ogrodzenia terenu Oczyszczalni Ścieków KPWiK Sp. z o.o. w Kraśniku” more

• Informacja o wyborze ofertymore

W dniu 30.07.2013 r. została zawarta umowa na budowę ogrodzenia terenu Oczyszczalni Ścieków KPWiK Sp. z o.o.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie kompletnego systemu dozowania podchlorynu sodu w stacji wodociągowej Głęboka

• Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wykonanie kompletnego systemu dozowania podchlorynu sodu w stacji wodociągowej Głęboka.” more

• Informacja o wyborze ofertymore

 

 W dniu 18.07.2013 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, systemu dezynfekcji wody surowej około 14% roztworem podchlorynu sodu, dostawa, montaż i uruchomienie zaprojektowanych urządzeń i osprzętu w komorze zasuw Stacji wodociągowej Głęboka oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników obsługujących urządzenia.

 logo eu 1  logo eu